15°C, 4Bft. Inloggen

Om het wedstrijdroeien op de D.S.R. in goed banen te leiden wordt de Commissaris Wedstrijdroeien ondersteund door een groep mensen die advies geven omtrent wedstrijdroeien: het Presidium. In deze commissie nemen veelal oud-wedstrijdroeiers of -coaches en oud-Commissarissen Wedstrijdroeien en Materieel plaats.

De taken van het Presidium

  • Advies uitbrengen naar het bestuur betreffende:
    • Wedstrijdroeien in het algemeen
    • Profcoaching
    • Bootverdelingen

Bij deze taken staan doelen en prestaties van ploegen, aanwas en doorstroom van wedstrijdroeiers en ontwikkeling van profcoaching op de D.S.R. centraal in het advies.

Leden van het Presidium

Jasper Konijn Voorzitter
Jasper Slimmens Sectiecoördinator MG/OJ-dames
Jeroen Vermeulen Sectiecoördinator MG/OJ-heren
Fem de Jong Sectiecoördinator EJM
Céline van Wassenhove Sectiecoördinator EJD
Chiel van Baardwijk Bestuursbuddy
Ingmar Visser Commissaris Extern
Sacha Olsthoorn Commissaris Wedstrijdroeien Bestuur
Céderic van Rossum Commissaris Materieel Bestuur
Cathelijn Bogers Voorzitter Bestuur

 

Bootverdeling en intrainingname

Om alle wedstrijdploegen te testen ten opzichte van hun doelen voor het seizoen, te besluiten of men intraining wordt genomen en om te bepalen in welke boten men vaart, zijn er verschillende testmomenten in het jaar waar percentages en prestaties vergeleken worden.

Percentages op testen en intrainingname

Ploegen varen op een test een tijd over een bepaalde afstand ten opzichte van hun streeftijd. Teruggerekend naar de normafstand (2000m) kan hier een percentage ten opzichte van de streeftijd (2000m) bepaald worden. Ploegen die op de Kerst- of Intrainingstest ten opzichte van het gemiddelde percentage buiten de norm varen zijn bespreekgevallen en zullen worden voorgelegd aan de coachvergadering die vervolgens beslist over intrainingname. De tijden zijn te vinden op de pagina streeftijden

Bootverdeling tijdens het seizoen

Later in het seizoen gelden prestaties op wedstrijden voor welke boten men toegewezen krijgt, maar zijn ook uitzendingen, status en potentie factoren waar rekening mee gehouden wordt bij een boottoewijzingsadvies.

Profcoaching

Sinds 2005 is er door middel van de Club van 100 een meer structurele basis gelegd voor de financiering van profcoaching op de D.S.R. Proteus-Eretes. Het Presidium assisteert de Commissaris Wedstrijdroeien op het gebied van sollicitaties en evaluaties om het niveau van de coaching op de D.S.R. samen met de profcoaches naar een hoger niveau te tillen.